Site Overlay

[YuGiOh] Bộ sưu tập bài Yugioh – Gần hoàn thiện

27 thoughts on “[YuGiOh] Bộ sưu tập bài Yugioh – Gần hoàn thiện

  1. bài của yu gi tôi còn có con móng vuốt rồng kết hợp với đại bác rùa để tạo thành 1 đại bác nữa :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *