Site Overlay

Ván cờ gây bão cộng đồng mạng 2017

43 thoughts on “Ván cờ gây bão cộng đồng mạng 2017

  1. Cờ cơm mà bầy đặc hướng dẫn… Tàu Lao… Cờ mới mấy tháng tuổi… Gọi là gà… Đi cờ như cc…

  2. Uh, mình mới xem qua 25s đã biết nếu đỏ đi trước thì 4 nước chiếu liên tục là thắng. ( 2 lần thí pháo và 1 lần thí xe).

  3. Bây giờ thử dùng tốt đỏ chiếu tướng trước tướng đen ăn ra, pháo đỏ chiếu, tịnh đen nhảy lên cản đường pháo, pháo đỏ nhảy vào chiếu lồng, tướng đỏ phải nhảy ra phải hoặc trái, pháo đỏ lộn xuống ăn tốt đỏ. Vậy đỏ có phải win nhanh hơn ko? Đánh với đấm

  4. Thằng lòn. Ngoài hình thì là con tượng đỏ, vào đánh thì là con 2 xe đỏ là sao. Đây mà là cờ thế hả, nào là còn đi này đi nọ. Gà quá đi. Phải là tượng đỏ và xe đỏ thì đánh mới hay

  5. Đỏ lấy xe xúc chốt ngay trung tâm. Xe xanh chỉ còn đường xuống chiếu. Xe đỏ ngay trung tâm xuống che mặt tướng dẩn tới xanh sẽ thua từ từ vì có xuống chốt chiếu tướng ăn lên xe…coi lại…đi..

  6. Gây bão đung rồi . Tại nước đơn giản nhất là ăn tốt 5 ko đanh mà đi tùm lum cho nên gây bão kk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *