Site Overlay

Lá Cờ – Tạ Quang Thắng (8/2018)

7 thoughts on “Lá Cờ – Tạ Quang Thắng (8/2018)

  1. Mình rất thích những sáng tác, giọng hát cũng như con người anh . Mong các bạn trẻ đón nghe nhạc của anh nhiều. Lượt xem ít quá

  2. Tôi thích những bài hát của anh. Một người trẻ đem cảm hứng yêu nước đến cho mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *