Site Overlay

Call of Duty: Black Ops (14) Revelations [Vietsub]

8 thoughts on “Call of Duty: Black Ops (14) Revelations [Vietsub]

  1. Câu Huson dịch thế này đúng hơn: tất cả những năm tháng anh nghĩ ông ta đang ở bên anh là do anh tưởng tượng ra thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *