Site Overlay

siêu tốc sw trên playok

6 thoughts on “siêu tốc sw trên playok

  1. Phút 1:05 đen vì một con mã mà đi xe vào vị trí xấu. Ván đấu này thì đen phải thí mã tranh tiên. Nên đi xe 6.7 đánh vào chân tịnh, đỏ ăn mã thì 3.5 đuổi pháo , cờ đen có hướng tấn công trung lộ và biên trái của đỏ rất mạnh mà không sử dụng. Bỏ mất thời cơ thua cả ván cờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *