Site Overlay

Luyện nghe tiếng anh qua những mẩu truyện ngắn có phụ đề | Bài 1 | First snow fallListening English via short stories | Luyện nghe tiếng anh qua những mẩu truyện ngắn có phụ đề tiếng việt | Bài 1 | First snow fall | Mùa tuyết rơi đầu tiên.

Xem toàn bộ các mẫu truyện ngắn tại đây

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU | TIẾNG ANH 24/7

QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM – CÁCH PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN NHẤT

3000 TỪ VỰNG LUYỆN THI TOEIC | THEO CHỮ CÁI ABC

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG PART 1 | TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP THÔNG DỤNG

LUYỆN TIẾNG ANH NGHE NÓI PHẢN XẠ – TIẾNG ANH THEO PHẢN XẠ

Today is Nov 26th.
Hôm nay là ngày 26 tháng 11.
It snowed all day today.
Tuyết đã rơi cả ngày hôm nay.
The snow is beautiful.
Tuyết thật là đẹp.
The snow finally stopped.
Cuối cùng thì tuyết cũng đã ngừng rơi.
My sister and I are excited.
Chị tôi và tôi rất nóng lòng.
My mom doesn’t like the snow.
Mẹ tôi thì không thích tuyết.
My mom has to shovel the driveway.
Mẹ tôi phải dọn đường đi.
My sister and I get to play.
Chị tôi và tôi được chơi đùa.
I put on my hat and mittens.
Tôi đội mũ và găng tay của mình.
My mom puts on my scarf.
Mẹ tôi quàng khăn của tôi cho tôi.
My mom zippers my jacket.
Mẹ tôi kéo khóa áo khoác của tôi.
My sister puts on her hat and mittens.
Chị tôi đội mũ và đeo găng tay của mình vào.
My mom puts on her scarf.
Mẹ tôi quàng khăn của bà vào.
My mom zippers her jacket.
Mẹ tôi kéo khóa áo của mình.
My sister and I go outside.
Chị tôi và tôi đi ra ngoài.
We begin to make the snowman.
Chúng tôi bắt đầu đắp người tuyết.
My mom starts to shovel the snow.
Mẹ tôi thì bắt đầu súc tuyết.
My sister and I make snow angles.
Chị tôi và tôi đắp những thiên thần tuyết.
My sister and I throw snowballs.
Chị tôi và tôi nắm những cục tuyết.
It starts to snow again.
Tuyết lại bắt đầu rơi trở lại.
We go inside for hot chocolate.
Chúng tôi đi vào với món sô-cô-la nóng.

Nguồn: https://kvsulur.org/

Xem thêm bài viết: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

1 thought on “Luyện nghe tiếng anh qua những mẩu truyện ngắn có phụ đề | Bài 1 | First snow fall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *