Site Overlay

Lá Cờ – Tạ Quang Thắng (Tết Nghĩa Là Hy Vọng 2019 – VTV)

15 thoughts on “Lá Cờ – Tạ Quang Thắng (Tết Nghĩa Là Hy Vọng 2019 – VTV)

  1. Em đã từng lỡ khi không thể đem ca khúc này ra thi ở trường cấp 3 năm 2016 . Năm nay , ở một môi trường đại học em sẽ đem bài này lên thi với mọi người , em sẽ cho mọi người thấy Lá Cờ thật sự không nằm trên ngọn Cờ , mà nằm trong tim ta – ngày mai em sẽ thi 🤘🏾 Cảm mơn anh vì một bài hát rất hay

  2. Hôm qua xem đoạn này xong rớm nước mắt luôn ạ! Cả trăm lần nghe Lá cờ nhưng cảm xúc lần nào cũng vẫn như lần đầu tiên.

  3. 2019 tôi mới được nghe bài hát tuyệt vời này! Thấy ông mình, bà mình trong đó! Sống mũi bỗng cay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *