Site Overlay

[FMV][Ver2][Nhuận Ngọc x Quảng Lộ] Sống chết cùng nhau – Thôi Tử Cách if Dương Bồi AnThực ra FMV này hôm trước up rồi ~ nhưng mà có thêm một số đoạn chỉnh lại cái sub ~

Nội dung FMV:

Bối cảnh trong Hương Mật Tựa Khói Sương là thời thượng cổ trước thời Tam Sinh Tam Thế mấy chục vạn năm, Dạ Hoa từng nói thời Thượng Cổ có một người phụ nữ từng dùng cấm thuật tàn độc trời không dung đất không tha. Chính là kiếp sát thượng tiên mà về sau này Huyền Nữ sử dụng để cứu con mình…

Nhưng mà đằng sau câu chuyện đó lại chính là câu chuyện của Quảng Lộ và Nhuận Ngọc…. Nhuận Ngọc vì hòa cốt với Cùng Kỳ gây ra sự xung khắc tiên ma.

Nàng mang trong mình cốt nhục của Nhuận Ngọc, nhưng do sát nghiệp của Nhuận Ngọc quá lớn, bao hàm cả sự xung khắc tiên ma từ cốt của Cùng Kỳ mà sinh ra tử thai. Nhuận Ngọc không đành lòng phục theo thiên ý mà dùng cấm thuật kiếp sát thượng tiên luyện cỏ Thần Chi để cứu đứa con bệnh…

Nhuận Ngọc bị Đông Hoa phế đế, Quảng Lộ hóa thành đá Tam Sinh, Nhuận Ngọc triệu hồi tứ đại hung thú bằng sức mạnh của Cùng Kỳ trong người. Thân xác bị Cùng Kỳ chiếm giữ mãi mãi ở lại Doanh Châu Đông Hải canh giữ cỏ Thần Chi mang sức mạnh cải tử hoàn sinh cho cả quỷ thần tiên ma.

Nguồn: https://kvsulur.org/

Xem thêm bài viết: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

15 thoughts on “[FMV][Ver2][Nhuận Ngọc x Quảng Lộ] Sống chết cùng nhau – Thôi Tử Cách if Dương Bồi An

  1. Mọi sự đau khổ của NN toàn gián tiếp từ QL. ngay là việc quyết định lấy CM. NN đã định từ bỏ CM vì HP. nhưng QL lại xúi vào. mn sự sau này đều thế. ko hiểu cách yêu của nàng?

  2. Đúng như bài hát.. sống chết cung nhau.. từ đầu đến cuối chỉ có quảng lộ một lòng kiên định ở bên cạnh nhuận ngọc..

  3. – Nàng vì chàng bỏ đi địa vị tiểu thư.
    – Nàng vì chàng cam chịu tất cả.
    – Nàng vì chàng nhẫn nhịn chịu đựng.
    Lúc chàng cô đơn trong bóng đêm chỉ có nàng bên cạnh, lúc chàng mất mẹ cũng là nàng bên cạnh, lúc chàng căm hận mọi người cũng là nàng bên cạnh, lúc chàng đoạt ngôi cũng là nàng bên cạnh, lúc mọi người căm ghét chàng cũng chỉ có nàng bên cạnh, tại sao cả cái quay đầu chàng cũng không chịu quay? Chỉ cần chàng quay đầu, không chỉ có Yểm Thú mà còn có Quảng Lộ. :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *