Site Overlay

Yoga bầu – Bài tập dành cho mẹ 3 tháng giữa thai kì

5 thoughts on “Yoga bầu – Bài tập dành cho mẹ 3 tháng giữa thai kì

  1. Thưa chị. Cho e hỏi. Ai cũng nói ai có bầu không được vối tay cao. Vậy các tư thế đưa tay cao và ưởng người có ảnh hưởng gì không ạ. Em xin cảm ơn ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *