Site Overlay

Thế cờ kỳ lạ – 1 Chốt thắng cả 2 Xe 😱😱😱

21 thoughts on “Thế cờ kỳ lạ – 1 Chốt thắng cả 2 Xe 😱😱😱

  1. bàn cờ này đỏ thua tuyệt đối, làm chi có chuyện thắng và hòa
    Nếu ở nước đỏ bình tốt ra cản xe, nếu pháo xanh bình vào lộ 6 chân sĩ, đỏ làm gì có đường thắng.

  2. Kéo pháo vào mức sĩ. Là đỏ thua zùi sao mầy ngủ jữ zậy. Zậy cũng nói là thế cờ giang hồ.chỉ dụ được mấy người ko biết chơi cờ thôi. Dẹp nghĩ đi ông oi

  3. 5:30 pháo xanh 7 bình 5 mới là nước đi đúng chứ sao phải hi sinh tốt hả Vịt ú ???? cờ xanh thắng

  4. Phút 8:57 tướng ở giữa nha. Thằng thớt tự di chuyển tướng sang trái, lm lúc này tốt nó chiếu đánh xe về, rồi xe đuổi tốt đỏ luôn. Nếu tốt đỏ tham ăn xe thì tươngz ăn luôn tốt đỏ, lm bịp nhau tự xê con tướng sang trái mà lúc hoãn nước k để lại vị trí cũ là ở giũa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *