Site Overlay

Nợ Nghiệp Cõi Âm [ Tập 1 ] – Truyện ma kinh điển của Nguyễn Ngọc Ngạn – Mc Quàng A Tũn

36 thoughts on “Nợ Nghiệp Cõi Âm [ Tập 1 ] – Truyện ma kinh điển của Nguyễn Ngọc Ngạn – Mc Quàng A Tũn

  1. Đù ..nghe tên truyện lạ lạ ..mà lại của bác Ngạn ..mình lại cứ ngờ ngợ thắc mắc sao ông ngạn có chuyện này mà mình chưa nghe bao giờ ..
    Nghe đến cái đoạn cô gái ăn xin ăn bánh ms nhớ ra trước nghe rồi ..sau mang con bé về ở cùng nó dan díu vs chồng nhưng hóa ra cổ nó đứt lìa nó là ma .. 🤣🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *