Site Overlay

[#1] Quá trình làm diều truyền thống Việt Nam/Trò chơi tuổi thơ

35 thoughts on “[#1] Quá trình làm diều truyền thống Việt Nam/Trò chơi tuổi thơ

  1. Ai bảo con diều này là diều truyền thống diều truyền thống có trước rất lâu làm bằng giấy tập có đuôi dài có hai tay múa lượng có sức sống trên bầu trời rất đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *