Site Overlay

Uốn Xù Mì – SALON CƯỜNG DC📍𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑡𝑜́𝑐 𝐻𝑜́𝑡 𝑥𝑢̀ 𝑚𝑖̀ ℎ𝑜𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑆𝑎𝑙𝑜𝑛 𝐶𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐷𝐶 𝑞𝑢𝑎́… 𝑌𝑒̂𝑢 𝑞𝑢𝑎́.. 👍😜❤️
————
❗️𝙄𝙣𝙗𝙤𝙭 𝙫𝙖̀ đ𝙖̣̆𝙩 𝙡𝙞̣𝙘𝙝 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙝𝙤̂𝙢 𝙣𝙖𝙮 đ𝙚̂̉ 𝙨𝙤̛̉ 𝙝𝙪̛̃𝙪 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙢𝙖́𝙞 𝙩𝙤́𝙘 đ𝙚̣𝙥 𝙫𝙖̀ 𝙗𝙤́𝙣𝙜 𝙢𝙪̛𝙤̛̣𝙩 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙫𝙖̣̂𝙮 𝙘𝙖́𝙘 𝙘𝙝𝙞̣ 𝙚𝙢 𝙭𝙞𝙣𝙝 đ𝙚̣𝙥 𝙣𝙝𝙚́…
=========
𝑺𝑨𝑳𝑶𝑵 𝑪𝑼̛𝑶̛̀𝑵𝑮 𝑫𝑪 – 𝓑𝓪̉𝓸 𝓗𝓪̀𝓷𝓱 𝓜𝓲𝓮̂̃𝓷 𝓟𝓱𝓲́ 30 𝓝𝓰𝓪̀𝔂
🏠: 3️⃣4️⃣3️⃣ Nguyễn Thiện Thuật, P1, Q3, HCM
☎️: Hotline: 0388.068.168 Hoặc 0937.653.696
🕰: Giờ mở cửa 8.3O a.m – 8.00 p.m
***********
🅛🅞🅥🅔 ♥️😘

Nguồn: https://kvsulur.org/

Xem thêm bài viết: https://kvsulur.org/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *