Site Overlay

Mix: Meisei Story | Tập 5 | Vietsub [LittleStar Fansub]🔶Anime: Mix: Meisei Story
🔷Thể loại: Lãng Mạn, Trường Học, Kịch tính
🔶Nhóm sub: LittleStar Fansub
🔷Tuyển Thủ Bóng Chày (Mix : Meisei Story) lấy bối cảnh tại học viện Meisei 30 năm sau sự kiện trong bộ manga Touch của họa sĩ Mitsuru Adachi. Câu chuyện trong Mix kể về hai anh em đang hướng tới mục tiêu cạnh tranh tại giải đấu bóng chày quốc gia Koushien.
🔶Link tập:↓
🔸Mix: Meisei Story Tập 1 Vietsub [LittleStar Fansub]→
🔸Mix: Meisei Story Tập 2 Vietsub [LittleStar Fansub] →
🔸Mix: Meisei Story Tập 3 Vietsub [LittleStar Fansub] →
🔸Mix: Meisei Story Tập 4 Vietsub [LittleStar Fansub] →
🔸Mix: Meisei Story Tập 5 Vietsub [LittleStar Fansub] →
🔸Mix: Meisei Story Tập 6 Vietsub [LittleStar Fansub] →
🔸Mix: Meisei Story Tập 7 Vietsub [LittleStar Fansub] →
🔸Mix: Meisei Story Tập 8 Vietsub [LittleStar Fansub] →
🔸Mix: Meisei Story Tập 9 Vietsub [LittleStar Fansub] →
🔸Mix: Meisei Story Tập 10 Vietsub [LittleStar Fansub] →
🔸Mix: Meisei Story Tập 11 Vietsub [LittleStar Fansub] →
🔸Mix: Meisei Story Tập 12 Vietsub [LittleStar Fansub] →
🔷Danh Sách Phát Anime Mix: Meisei Story Vietsub [LittleStar Fansub] →

Nguồn: https://kvsulur.org/

Xem thêm bài viết: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

3 thoughts on “Mix: Meisei Story | Tập 5 | Vietsub [LittleStar Fansub]

 1. 🔶Anime: Mix: Meisei Story
  🔷Thể loại: Lãng Mạn, Trường Học, Kịch tính
  🔶Nhóm sub: LittleStar Fansub
  🔷Tuyển Thủ Bóng Chày (Mix : Meisei Story) lấy bối cảnh tại học viện Meisei 30 năm sau sự kiện trong bộ manga Touch của họa sĩ Mitsuru Adachi. Câu chuyện trong Mix kể về hai anh em đang hướng tới mục tiêu cạnh tranh tại giải đấu bóng chày quốc gia Koushien.
  🔶Link tập:↓
  🔸Mix: Meisei Story Tập 1 Vietsub [LittleStar Fansub]→ https://youtu.be/VDVn8K8lGnw
  🔸Mix: Meisei Story Tập 2 Vietsub [LittleStar Fansub] → https://youtu.be/r42bbGpwYzM
  🔸Mix: Meisei Story Tập 3 Vietsub [LittleStar Fansub] → https://youtu.be/-ZHBaWqzVjw
  🔸Mix: Meisei Story Tập 4 Vietsub [LittleStar Fansub] → https://youtu.be/wp_hB3ZUiCk
  🔸Mix: Meisei Story Tập 5 Vietsub [LittleStar Fansub] → https://youtu.be/ezeYdka4EQo
  🔸Mix: Meisei Story Tập 6 Vietsub [LittleStar Fansub] → https://youtu.be/6O9tbxn0sgI
  🔸Mix: Meisei Story Tập 7 Vietsub [LittleStar Fansub] → https://youtu.be/hMC-HqIbK5g
  🔸Mix: Meisei Story Tập 8 Vietsub [LittleStar Fansub] → https://youtu.be/BKwQNH3-2IQ
  🔸Mix: Meisei Story Tập 9 Vietsub [LittleStar Fansub] → https://youtu.be/kh6qhDFDcjc
  🔸Mix: Meisei Story Tập 10 Vietsub [LittleStar Fansub] → https://youtu.be/pg96lgZS8YM
  🔷Danh Sách Phát Anime Mix: Meisei Story Vietsub [LittleStar Fansub] → https://www.youtube.com/playlist?list=PLc1uP4WJP-2ajPMn1uy4zEyDvzMueOxg6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *