Site Overlay

Ép thẳng tự nhiên-cho vị khách nơi xa

20 thoughts on “Ép thẳng tự nhiên-cho vị khách nơi xa

  1. Em tóc uốn , giờ muốn tóc thẳng thì chấp nhận xẹp nhưng duỗi này tóc nó có mềm ra không anh ? Vì tóc em bị cứng

  2. Anh ơi tóc em thẳng từ nhỏ , mà em mới uốn hôm qua giờ muốn thẳng bình thường và kh xoăn trở lại thì làm như thế nào vậy anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *