Site Overlay

Chia sẻ kĩ thuật lên trục cho tóc uốn cụp

7 thoughts on “Chia sẻ kĩ thuật lên trục cho tóc uốn cụp

  1. Làm video k có đầu k có đuôi gì cả.. một chút chuyên nghiệp cũng k có.. nói kiểu chung chung thế ai chả làm đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *