Site Overlay

Bài chữa Viêm quanh khớp vai

7 thoughts on “Bài chữa Viêm quanh khớp vai

  1. ??? Ủa viêm thường bị giới hạn tầm vận động mà, sao thấy chủ yếu xoa bóp, mà k thấy tập tăng tầm vận động ta ?

  2. Nó không phải là một cách tốt để giúp cho việc phục hồi. cố gắng sử dụng Canada Arthron 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *