Site Overlay

Những kiểu tóc con gái diện lên sẽ rất đẹp

7 thoughts on “Những kiểu tóc con gái diện lên sẽ rất đẹp

  1. Chị ơi tóc của em ngắn tới cổ và hơi ít và mượt em phải làm kiểu như thế nào hay cắt lại như thế nào vậy chị ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *