Site Overlay

hair salon TUẤN CHU quy trình chế biến wax vuốt tóc

17 thoughts on “hair salon TUẤN CHU quy trình chế biến wax vuốt tóc

  1. Theo mình nghĩ nhé
    Bro nên thêm một số clay như bentonite clay để sáp cứng và hút ẩm dầu hold tốt hơn nhiều bro ạ , clay mà nhìn lỏng như matte paste á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *