Site Overlay

Trong thời gian điều trị u lạc nội mạc tử cung mà mang thai thì có bị ảnh hưởng gì không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *