Site Overlay

TIN MỚI 30/11/2019 DONALD TRUMP TUNG ĐÒ.N HIỂ.M – BẮC KINH LUNG LAY THA.M VỌ.NG CHIÊM NGÔI VỊ SỐ MỘT

2 thoughts on “TIN MỚI 30/11/2019 DONALD TRUMP TUNG ĐÒ.N HIỂ.M – BẮC KINH LUNG LAY THA.M VỌ.NG CHIÊM NGÔI VỊ SỐ MỘT

  1. Trung quốc sụp đổ và bị xé thành nhiều mảnh bởi các nguyên nhân cơ bản sau . 1 là quá tham lam . 2 là quá ngộ nhận về mình . 3 là đã đánh giá sai đối thủ của mình là donald trump . Một donald trump đầy mưu lược và quyết đoán .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *