Site Overlay

Rối nước Đào ThụcVào thời Hậu Lê làng Đào Thục có Ông Đào Tướng Công (Tự Phúc Khiêm) tên thật là Nguyễn Đăng Vinh quê ở Đào Xá, huyện Yên Phong, Bắc Ninh nay là Đào Thục, xã Thụy lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Sau khi đỗ bảng Tiến Sĩ được bổ nhiệm làm quan Tổng Nội Giám thuộc hàng quan Tam Phẩm trong triều, là Ông Nghè Thứ Sáu trong Triều Lê, ông chú ý đến việc mở mang xây dựng đất nước, quê hương giầu đẹp. Ông cho xây dựng lò đúc tiền đồng cho nhà Vua, cải cách ruộng đất quy hoạch lại để trồng bông dệt vải, trồng dâu nuôi tằm dệt lụa.
Về quê với tâm huyết của mình, ông đã lập ra được các Phường hội như: Phường Võ – Dạy võ để đẩy mạnh An ninh bảo vệ, Phường Thầy – dạy chữ, Phường Thợ – Dạy nghề xây dựng, thợ mộc, Phường Cối – nghề đóng cối xay xát thóc gạo…và đặc biệt là Phường Rối Nước.
Ông làm quan trong Triều Lê đã sớm tiếp thu Nghệ thuật Múa Rối Nước từ các địa phương vào biểu diễn trong cung đình, chọn lọc những nghệ thuật đỉnh cao nhất của rối nước rồi vâng mệnh Vua đem về truyền bá cho dân làng Đào Thục.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *