Site Overlay

HÀ TĨNH NGHỆ AN NGẬP CHÌM TRONG NƯỚC LŨ NHIỀU NGÀY

3 thoughts on “HÀ TĨNH NGHỆ AN NGẬP CHÌM TRONG NƯỚC LŨ NHIỀU NGÀY

  1. lụt Như thế này sao băng tây hiếu còn hơn thế này nũa kìa xe máy xe điện trôi hết sụp hết cả bờ rao chúng tôi phải đi đường núi én có người đi đón cháu đi học về phải đi đường núi én xa lắm có nhà trôi hết tất cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *