Site Overlay

Cẩm Ly tuyên bố ‘KHÔNG NGỒI CHUNG TRẤN THÀNH’ vì sợ ‘PÙN NỔ’

8 thoughts on “Cẩm Ly tuyên bố ‘KHÔNG NGỒI CHUNG TRẤN THÀNH’ vì sợ ‘PÙN NỔ’

  1. Nếu không có Trấn Thành, thì chương trình nầy sẻ bị nhàm chán ngay. Đây là sự thật mà nói…!!!
    Tôi coi từ đầu tới giờ, thì nhận xét như vậy đó…!

  2. Trân thành lúc trước nhìn ổng xam xam k có thích.. Từ hôm ổng bị kháng gia chửi.. Ông chửi lại. ( THÍCH THÌ XEM K THÌ XEM ĐÀI KHAC) từ đó ổng nghiêm tuc và bớt xam… Giờ chuẩn chac thành soái ca rồi.. Hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *