Site Overlay

Hát chèo Thái Bình quê lúa yêu thương | Điệu: Đường trường bắn thước | Xakura & Ngọc ThảoHát chèo Thái Bình quê lúa yêu thương
Soạn lời: TRÀ GIANG
Theo điệu: Đường trường bắn thước
Trình bày: Xakura & Ngọc Thảo

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Bấm vào đây để đăng ký kênh:

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Facebook:

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

1 thought on “Hát chèo Thái Bình quê lúa yêu thương | Điệu: Đường trường bắn thước | Xakura & Ngọc Thảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *