Site Overlay

Đồ từ gò tà mâu châu đốc gặp nhiều Dao thép nhật.

25 thoughts on “Đồ từ gò tà mâu châu đốc gặp nhiều Dao thép nhật.

  1. Bạn rất sành về Dao bếp, mình cũng rất thích, cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé, 2 cái Dao 777 bạn mua đó rất đẹp vì chỉ có Dao nhật nó mới làm 1 lưỡi thôi

  2. Đồ từ Gò Châu Đốc đã đi vào chợ Chi Lăng Tịnh Biên bán rẻ cho bà con về dùng rất chất lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *