Site Overlay

LK Nhạc Thiếu Nhi Hay Cho Bé – Một Con Vịt – Đi Học Về – Chú Thỏ Con

46 thoughts on “LK Nhạc Thiếu Nhi Hay Cho Bé – Một Con Vịt – Đi Học Về – Chú Thỏ Con

  1. Một con vịt xòe ra hai cái súng,nó kêu rằng đung đung đung đụng đụng đụng,gặp cảnh sát nó bắn cho mấy phát ,lúc vào tù nó mới thấy mình ngu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *