Site Overlay

Cách chuyễn dây Xề qua Đào vc 1/2 NS Duy Kim NS Huỳnh Tuấn NS Hoàng Vũ

7 thoughts on “Cách chuyễn dây Xề qua Đào vc 1/2 NS Duy Kim NS Huỳnh Tuấn NS Hoàng Vũ

  1. Chữ đàn dây xề này hay quá,Anh có thể làm 1 clip 1,2,5,6 dây xề với chữ đàn này không? cám ơn anh.( không xen bài bản)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *