Site Overlay

THVL | Chuyện cảnh giác: Tờ rơi trước cửa nhà

22 thoughts on “THVL | Chuyện cảnh giác: Tờ rơi trước cửa nhà

  1. O Nha Toi di lam Ve khuya nen Mua o KHoa Ngoai xin de khoa ,nhung ma 1 hom bi trom den ,No khong mo o KHoa ma di cat cai khoen cua ,nhu la tui no cat khoen bang tia lua vi co de lai vet chay .Nhung may man co nguoi hang Xom canh Nha thay nen tui no bo di ,Nhu vay moi nguoi nen chu y cai khoen cua cung quan trong nhu la o khoa

  2. Không nên giữ nhiều tiền ở nhà. Và càng không nên gửi tiền ở ngân hàng nhà nước Việt Nam :))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *