Site Overlay

NSUT Lê Tứ – Hà Như với 1 lớp cải lương trong tuồng Ni Cô và Kiếm Sĩ

6 thoughts on “NSUT Lê Tứ – Hà Như với 1 lớp cải lương trong tuồng Ni Cô và Kiếm Sĩ

  1. Vợ chồng a chị hát hay quá,xin cảm ơn cũng nhân đây con xin chia buồn cùng gđ Cô Chú nghệ sĩ Nhân Dân THOẠI MIÊU!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *