Site Overlay

Lục Vân Tiên – NSND Ngọc Giàu – NSUT Thoại Mỹ

8 thoughts on “Lục Vân Tiên – NSND Ngọc Giàu – NSUT Thoại Mỹ

  1. Mẹ vs má Giàu hát hay quá à, giọng hát vẫn ngọt như ngày nào ❤️❤️❤️❤️❤️ yêu mẹ Mỹ nhiều lắm ❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *