Site Overlay

Cải lương xưa: Gia đình Bảy Dỏm (Tài Linh, Minh Phụng, Hồng Vân,…)

1 thought on “Cải lương xưa: Gia đình Bảy Dỏm (Tài Linh, Minh Phụng, Hồng Vân,…)

  1. Toàn diễn viên khủng thời đó: Bảo Quốc, Bảo Chung, Duy Phương, Hồng Vân, Minh Phượng, Quốc Hòa, Kim Ngọc,Bo Bo Hoàng,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *