Site Overlay

Tình Cờ Gặp Lại Được Hoàn Cảnh Mẹ Ôm Con Đi Ăn Xin | Từng Được Anh Khương Dừa Giúp Đỡ

7 thoughts on “Tình Cờ Gặp Lại Được Hoàn Cảnh Mẹ Ôm Con Đi Ăn Xin | Từng Được Anh Khương Dừa Giúp Đỡ

  1. Thật giả lẫn lộn. Nhưng đi xin ăn như thế này là có gì đó… Lúc nhỏ thấy người ăn xin tôi hay cho tiền nhưng bây giờ thì lòng tin của tôi đã bị lung lạc rất nhiều. Không nên cho tiền người ăn xin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *