Site Overlay

Truyện Kiều, 18-Con ong đã mở đường đi lối về805. Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh,
Vẫn là một đứa phong tình đã quen.
Quá chơi lại gặp hồi đen,
Quen mồi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa.
Lầu xanh có mụ Tú Bà,
810. Làng chơi đã trở về già hết duyên.
Tình cờ chẳng hẹn mà nên,
Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường.
Chung lưng mở một ngôi hàng,
Quanh năm buôn phấn bán hương đã lề.
815. Dạo tìm khắp chợ thì quê,
Giả danh hầu hạ, dạy nghề ăn chơi.
Rủi may âu cũng sự trời,
Đoạn trường lại chọn mặt người vô duyên.
Xót nàng chút phận thuyền quyên,
820. Cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn.
Mẹo lừa đã mắc vào khuôn,
Sính nghi rẻ giá nghênh hôn sẵn ngày.
Mừng thầm: “Cờ đã đến tay,
“Càng nhìn vẻ ngọc càng say khúc vàng.
825. “Đã nên quốc sắc thiên hương,
“Một cười này hẳn nghìn vàng chẳng ngoa !
“Về đây nước trước bẻ hoa,
“Vương tôn quý khách ắt là đua nhau.
“Hẳn ba trăm lạng kém đâu,
830. “Cũng đà vừa vốn còn sau thì lời,
“Miếng ngon kề dến tận nơi,
“Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham.
“Đào tiên đã bén tay phàm,
“Thì vin cành quít cho cam sự đời !
835. “Dưới trần mấy mặt làng chơi,
“Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa !
Nước vỏ lựu máu mào gà,
“Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên.
“Mập mờ đánh lận con đen,
840. “Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi ?
“Mụ già hoặc có điều gì,
“Liều công mất một buổi quì mà thôi.
“Vả đây đường xá xa xôi,
“Mà ta bất động nữa người sinh nghi.”
845. Tiếc thay một đóa trà mi,
Con ong đã mở đường đi lối về.
Một cơn mưa gió nặng nề,
Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương.
Đêm xuân một giấc mơ màng,
850. Đuốc hoa để đó, mặc nàng nằm trơ.
Giọt riêng tầm tã tuôn mưa,
Phần căm nỗi khách phần dơ nỗi mình:
“Tuồng chi là giống hôi tanh,
“Thân nghìn vàng để ô danh má hồng.
855. “Thôi còn chi nữa mà mong ?
“Đời người thôi thế là xong một đời.”
Giận duyên tủi phận bời bời,
Cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh.
Nghĩ đi nghĩ lại một mình,
860. “Một mình thì chớ hai tình thì sao ?
“Sau dầu sinh sự thế nào,
“Truy nguyên chẳng kẻo lụy vào song thân.
“Nỗi mình âu cũng giãn dần,
“Kíp chầy thôi cũng một lần mà thôi !”
865. Những là đo đắn ngược xuôi,
Tiếng gà nghe đã gáy sôi mái tường.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *