Site Overlay

Những vấn đề nội bộ công ty cực đỉnh như 1 phóng sự chuyên nghiệp.KỊCH BẢN – NHÓM 3 Lớp LKTNC01
I. Thành viên nhóm
1. Nguyễn Thu Hằng
2. Tạ thị Mai Anh
3. Ngô Vân Anh
4. Nguyễn Như Quỳnh
5. Đào thị thúy
II. Xác định chủ đề :
III. Xác định vụ việc:
IV. Mô tả vấn đề

1.Mô tả vụ việc
+An , Bình , Chương cùng nhau thành lập công ty TNHH Phương Đông kinh doanh thủy sản với vốn điều lệ 1 tỷ đồng . Trong đó , An góp 200 triệu tiền mặt , Bình góp một ô tô được các bên định giá là 300 triệu , Chương góp vốn là kho bãi kinh doanh được các bên định giá là 500 triệu
+Theo Điều lệ , Chương làm Chủ tịch HĐTV , Bình làm Giám đốc , An làm Phó giám đốc . Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty .
+Sau 1 năm hoạt động , giữa Bình và Chương xảy ra mâu thuẫn với tư cách là Chủ tịch HĐTV và là người có nhiều vốn nhất , Chương ra quyết định cách chức giám đốc của Bình và bổ nhiệm An làm giám đốc thay thế
+Không đồng ý với quyết định trên Bình vẫn tiếp tục giữ lại con dấu . Sau đó , với danh nghĩa của công ty Phương Đông , lại là người đại diện theo pháp luật của công ty , Bình ký 1 hợp đồng vay 700 triệu với công ty Trường Xuân ( tổng giá trị tài sản của công ty Phương Đông theo sổ sách kế toán tại thời điểm này là 1 , 3 tỷ ) và khi công ty Trường Xuân chuyển số tiền trên cho công ty Phương Đông , Bình lập tức chuyển số tiền vào tài khoản của mình
+Chương nộp đơn kiện Bình ra tòa yêu cầu Bình hoàn trả lại số tiền 700 triệu và bồi thường các thiệt hại đã gây ra cho công ty . Công ty Trường Xuân kiện công ty Phương Đông ra tòa yêu cầu công ty Phương Đông hoàn trả 700 triệu và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng . Tòa Kinh tế TAND Tp Hồ Chí Minh thụ lý hồ sơ
2.Nêu câu hỏi
– Việc Chương cắt chức BÌnh và bổ nghiệm an làm giám đốc thay thế là đúng hay sai? Vì sao ?
– Hợp đồng do Bình ký hợp đồng với Công ty Trường Xuân có hệu lục không? Vì sao?
– Ai là người phải thanh toán nợ và bồi thường thiệt hạ trong trường hợp trên?
3. giải quyết tình huống
*Sự việc 1: chương cách chức bình và bổ nghiệm an làm giám đốc
– Khoản 1 , Điều52 , Luật doanh nghiệp 2005 :
“ 1 . Hội đồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp , lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định
Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức tiêu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên
a ) Sửa đổi , bổ sung Điều lệ công ty
b ) Quyết định phương hướng phát triên công ty
c ) Bắt miễn nhiệm bài thiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên , bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức Giảm đốc hoặc Tổng giám đốc
d ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm
đ ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty

Như vậy , việc miễn nhiệm cách chức giám đốc phải thông qua hằng hình thức biểu quyết tại phiên họp Hội đồng thành viên ở đây chủ tịch công ty đã tự quyết định cắt chức giám đốc Binh là trái pháp luật ( nếu điều lệ cty không có quy định khác )

*Sự việc 2: sự việc Bình ký hợp đồng với Công ty Trường Xuân
– Do Bình vẫn còn là người đại diện của cty TNHH Phương Đông nên hợp đồng ký kết với cty Trường Xuân vẫn có hiệu lực
*Sự việc 3: Ai là người phải thanh toán nợ và bồi thường thiệt hại
Bộ luật dân sự 2005 : ” Điều 93 . Trách nhiệm dân sự của pháp nhân
1 . Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền , nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập , thực hiện nhân danh pháp nhân
2 . Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình không chịu trách nhiệm thay cho thành viên của pháp nhân khi tới gia vụ dân sự do thành viên xác lập , thực hiện không nhân danh pháp nhân
3 . Thành viên của pháp nhân không chịu trách nhiệm dân sự thay cho pháp nhân đối với nghĩa vụ dân sự do pháp nhân xác lập , thực hiện ” .

Do vậy , công ty TNHH Phương Đông là người thanh toán nợ và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng vì lúc này Bình nhân danh cty Phương Đông ký kết hợp đồng , sau đó cty Phương Đông và Bình sẽ giải quyết với nhau Binh sẽ trả số tiền bồi thường cho cty Phương Đông theo Điều 93 , BLDS 2005

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *