Site Overlay

Hoạt động của học sinh DTNT Tuần Giáo trong một ngày…

13 thoughts on “Hoạt động của học sinh DTNT Tuần Giáo trong một ngày…

  1. Tập thể dục buổi sáng xong e toàn quay về ngủ 20-30' rồi mới dậy đánh răng rửa mặt nên toàn bị thầy nhắc đi học muộn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *