Site Overlay

Thánh AugustineThánh Augustine
Thánh Augustine là một trong những Thần học gia Cơ-đốc vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Ông dù sinh ra trong gia đình có mẹ, Monica, là Cơ-đốc nhân, nhưng cha ông là người ngoại, nên ông cũng là người không tin Chúa. Augustine bị ảnh hưởng của phong trào khoái lạc, nên sống cuộc đời trác táng, đặc biệt là phương diện tình dục trai gái.
Năm 32 tuổi, trong sự khốn khổ, chán nản, suy sụp tinh thần, ông liên tục kêu cầu với Đức Chúa Trời, “Khi nào…? Khi nào…? Bao lâu nữa…? Bao lâu nữa…? Ngày may và ngày may và ngày mai, tại sao không phải là bây giờ Chúa ơi?” Lần kia tại Milan, khi ông đang đi thì nghe một giọng nói lập đi lập lại cụm từ “Mở ra và đọc, mở ra và đọc, mở ra và đọc.” Ông tin đây là tiếng phán từ trời bảo phải đọc Kinh Thánh. Augustine mở ra nhằm thư Rô-ma 13. Đặc biệt câu 13-14, “Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét; nhưng hãy mặc lấy Chúa Cứu Thế Giê-su, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.” Ông được bị ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào lòng, tất cả sự tối tăm của đời sống tội lỗi biến mất.
Tại đây Augustin ăn năn lối sống bất khiết và tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa cuộc đời mình. Sau đó, lần đầu tiên trong đời, ông khám phá ra một sự bình an thật kỳ diệu trong tâm hồn. Ông viết trong bộ sách “The Confessions” rằng, “Ôi, Đức Chúa Trời, Ngài đã tạo dựng con cho chính Ngài, và lòng con không bao giờ được yên nghỉ cho đến khi con yên nghỉ trong Ngài.” Đời sống ông được biến đổi từ đó.
Lần kia trên đường đi đến nhà thờ, Augustine gặp lại người tình cũ. Cô chào Augustine và nói, “Augustine, là EM đây.” (Augustine, it’s I.) Augustine đáp, “Đây không phải là TÔI.” (It’s not I.) Sau khi đáp thế, ông rẽ hướng và chạy đến nhà thờ bằng lối khác.
Augustine quyết định “sống trong sạch và ngay thật” và dâng cuộc đời còn lại phục vụ Đức Chúa Trời. Và ông đã được Ngài đại dụng! Trở nên một Thần học gia lỗi lạc của Cơ-đốc giáo. Đặc biệt Chúa dùng ông làm người bảo vệ đức tin Cơ-đốc trong thời điểm hết sức đen tối của lịch sử giáo hội!
Câu gốc suy gẫm:
“Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết, vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa.” (Hê-bơ-rơ 12:14)

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *