Site Overlay

Lớp ca diễn cải lương khóa 8/2019 GVCN: NS THANH LỰU – LỮ BỐ HÝ ĐIÊU THUYỀN

4 thoughts on “Lớp ca diễn cải lương khóa 8/2019 GVCN: NS THANH LỰU – LỮ BỐ HÝ ĐIÊU THUYỀN

  1. Các bạn hay quá … cám ơn nhiều đã bảo tồn môn nghệ thuật trăm năm. Bạn đóng Lữ Bố quá xuất sắc .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *