Site Overlay

Tđ : Thần nữ dâng ngũ linh kỳ | Ns Kim Tử Long – Ns Bình Tinh – Ns Kiều Phượng Loan

4 thoughts on “Tđ : Thần nữ dâng ngũ linh kỳ | Ns Kim Tử Long – Ns Bình Tinh – Ns Kiều Phượng Loan

  1. Thời gian đã lấy đi tất cả nhưng thần sắc và đam mê Nghiệp diễn vẫn tồn tại . Mến mộ Chị lắm. Thần tượng thời thơ ấu của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *