Site Overlay

Quy Khứ Lai Hề | 歸去來兮 | – Cửu Âm Chân Kinh★ ORIGINAL CREDITS:

✦ Nguyên tác: Hoa Chúc | 花粥

✦ Nguyên xướng: Hoa Chúc | 花粥

★ COVER CREDIT:

✦ Lời Việt: Sakura Shan

▸ Subscribe Sakura Shan:

✦ Cover: Reii

▸ Fanpage:

▸ Contact Email: miyamotoreii212@gmail.com

★ MP3:

★ LYRICS:

Vọng hoài dư âm mà ta đã xem nhiều nhốn nháo
Nhìn giấy thuần trắng chẳng vương bụi
Tâm cũng trở nên rối ren
Người thiện hiếm thấy, chìm trong bùn đen chịu nung nấu
Mà quân tử đâu màng tới chỉ đứng một bên xem cười lạnh
Cứ thấy phía sau vọng tiếng gào thét hoài chẳng dứt
Sợ không một ai nhìn ra bọn họ hả dạ gây rối ren
Loạn lạc bát nháo trần gian này công đạo nơi đâu?
Từ giã tam giới, ngũ hành ta tiêu dao chẳng vướng bận

Một bước đi vài năm
Chốn đồng hoang đổi lấy phấn son
Chuyện cũ theo làn khói
Mười tấc thời gian đổi lấy đồng tiền
Lẻ bóng giữa trời mây
Tai chẳng nghe đàm tiếu thế gian
Lặng lẽ hỏi trời xanh
Khi nào mới đến nơi suối vàng

Dừng lại cất bước mà cũng đã qua hàng trăm năm
Nhìn nước chảy không ngừng nơi phồn hoa dần trở nên vắng tanh
Người thường âu lo từ xưa chẳng nghi ngờ phân vân
Giàu sang quyền quý ở nơi này ai cũng xem là lý tưởng
Tính toán mãi sau rồi kim tiền cũng chẳng mang theo
Ở trong mộ xương tàn không được yên thì nào ai để tâm
Mịt mờ đêm đen dần buông là khi người kêu than
Lòng vui thì tới, chán thì đi, tùy ý chẳng vướng bận

Một bước đi vài năm
Chốn đồng hoang đổi lấy phấn son
Chuyện cũ theo làn khói
Mười tấc thời gian đổi lấy đồng tiền
Lẻ bóng giữa trời mây
Tai chẳng nghe đàm tiếu thế gian
Lặng lẽ hỏi trời xanh
Khi nào mới đến nơi suối vàng

Một bước đi vài năm
Chốn đồng hoang đổi lấy phấn son
Chuyện cũ theo làn khói
Mười tấc thời gian đổi lấy đồng tiền
Lẻ bóng giữa trời mây
Tai chẳng nghe đàm tiếu thế gian
Lặng lẽ hỏi trời xanh
Khi nào mới đến nơi suối vàng

#reii
#quykhứlaihềlờiviệt

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *