Site Overlay

Ngọc Khái [Hát Chèo 2019]

10 thoughts on “Ngọc Khái [Hát Chèo 2019]

  1. Hay quá a ơi….đậm trữ tình trong làn điệu a ca🌹🌹🌹Rất nhẹ nhàng nghe thích lắm ạ…Chúc a tiếng hát vang xa nhé👍👏👍👏👍👏👍👏👍👏👍👏👍👏👍👏👍👏👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *