Site Overlay

Karaoke Hát Chèo Thiếu Giọng Nam _ Lời Hẹn Hoa Ban _ SL ; Thủy TiênHát chèo thiếu giọng nam ; Lời hẹn hoa ban .
Soạn lời ; Thủy Tiên .
Theo điệu chinh phụ .
Giọng nữ chờ ; Thanh Hà .
Karaoke ; Hải Lê Văn .
Chúc mọi người ca hát vui vẻ !!!
Lời bài hát ;
Tạm biệt quê hương
rời xa đất mẹ
xa cánh rừng hoa ban
trắng thân thương
Tổ Quốc gọi
anh hăng hái lên đường,
Bản làng vui
tiễn chân anh người lính …
Trên quê hương mình ì
Đất í i í mẹ i
thương i ì nhớ
Trắng í ngần hoa ban rừng
chim từng ì đàn hòa ca
con suối i reo ngân nga
đôi mắt í ai lệ nhòa ì
theo bước người ì đi i xa
hành quân trong nỗi
nhớ í nhà ì
ì ì ì i í ì ì …
Làng ì quê em i đợi
tin í anh i người chiến sĩ
canh giữ í miền biên cương
nhớ thương i nơi quê nhà
em là ì đóa hoa ban
thắp sáng í tim i anh
nâng bước i quân í hành
đâu tiếc gì ì tuổi xanh
bức tranh em dệt i
mùa i vàng ì
ì ì ì i í ì ì …
Nơi quê hương
em vẫn đợi vẫn chờ ,
tình yêu thương
người con đất nước ,
nhớ không anh
bên rừng ban hẹn ước ,
sẽ trở về
khi Tổ Quốc bình yên …
Mùa ì xuân hoa lá i
reo í vang i
tin chiến thắng
không tiếc i máu xương
nhớ thương i anh ì hùng
đã vì ì non í sông
anh có i nhớ í không
hẹn ước í năm i nào
Đến i mùa ì hoa í ban
Thân thương em đợi i
em i chờ ì
ì ì ì i í ì ì …
Rừng ì xanh vang dội i
bao chiến công i
anh dũng í
dâng hiến í tuổi i xanh
mãi vang i
khúc quân hành ì
kết thành ì lời i ca
tiếng hát í vang i xa i
thắm tươi i muôn i nhà
hòa bình ì nở _ hoa i
em em vẫn í đợi
anh i về ì
ì ì ì i í ì ì …

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *