Site Overlay

ai đúng – ai saiI. Thành viên nhóm
1. Nguyễn Thị Thu Hòa
2. Đinh Thị Thu Hương
3. Nguyễn Ngọc Thùy Linh
4. Nguyễn Trọng Linh
5. Phạm Phương Mai
6. Lê Thị Mai Ngọc
7. Lê Dũng Sỹ

II. Xác định chủ đề: Vi phạm hợp đồng
III. Xác định vụ việc:

• Sỹ, Linh,Hương,Thùy Linh cùng nhau góp vốn để thành lập công ty: TNHH Organic Food.
• Vốn điều lệ của công ty TNHH Organic Food: 1 tỷ( Sỹ góp 500 triệu đồng, Linh góp 300 triệu đồng, Hương và Thùy Linh mỗi người góp 100 triệu đồng).
• Mâu thuẫn giữa Sỹ và Linh: Sỹ là chủ tịch Hội đồng thành viên đã cách chức Linh là giám đốc công ty TNHH Organic Food.
• Linh không đồng ý và vẫn giữ con dấu.
• Linh kí hợp đồng vay với công ty Mười 700 triệu đồng.
• Công ty Mười chuyển trước cho công ty Organic Food 300 triệu đồng.
• Linh chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân.
• Sỹ phát hiện và đòi Linh hoàn trả 300 triệu đồng cho công ty.
• Công ty Mười nộp đơn kiện Organic Food vì vi phạm hợp đồng.
IV.Mô tả vấn đề
1.Mô tả vụ việc
• Sỹ, Linh,Hương,Thùy Linh cùng nhau góp vốn để thành lập công ty: TNHH Organic Food.
• Vốn điều lệ của công ty TNHH Organic Food: 1 tỷ( Sỹ góp 500 triệu đồng, Linh góp 300 triệu đồng, Hương và Thùy Linh mỗi người góp 100 triệu đồng).
• Mâu thuẫn giữa Sỹ và Linh: Sỹ là chủ tịch Hội đồng thành viên đã cách chức Linh là giám đốc công ty TNHH Organic Food.
• Linh không đồng ý và vẫn giữ con dấu.
• Linh kí hợp đồng vay với công ty Mười 700 triệu đồng.
• Công ty Mười chuyển trước cho công ty Organic Food 300 triệu đồng.
• Linh chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân.
• Sỹ phát hiện và đòi Linh hoàn trả 300 triệu đồng cho công ty.
• Công ty Mười nộp đơn kiện Organic Food vì vi phạm hợp đồng.

2. Nêu câu hỏi
– Hợp đồng giữa Linh và công ty Mười có hợp lí không?
-Hành động của ông Sỹ khi đòi ông Linh hoàn trả lại 300 triệu thì sao ? Có đúng không?
-Bạn có ý kiến gì về việc cách chức Linh của ông Sỹ không? Và việc công ty Mười đòi công ty Organic Food bồi thường thiệt hại ?
3.Giải quyết tình huống
-Hợp đồng giữa Linh và công ty Mười có hợp lí không?
Trả lời: Theo điểm d khoản 2 điều 47 luật doanh nghiệp, hợp đồng vay giữa Linh và công ty Mười phải được hội đồng thành viên công ty Organic Food ra quyết định thông qua. Khi đó hợp đồng vay mới có giá trị ràng buộc với công ty Mười.
-Hành động của ông Sỹ khi đòi ông Linh hoàn trả lại 300 triệu thì sao ? Có đúng không?
Trả lời: Vì Linh chuyển 300 triệu vào tài khoản cá nhân của mình nên Sỹ đòi Linh phải hoàn trả lại số tiền đó cho cty, cho nên Sỹ hành động rất là đúng vì Linh đã thực hiện hành vi chiếm dụng khoản vốn vay của công ty Organic Food.
-Bạn có ý kiến gì về việc cách chức Linh của ông Sỹ không? Và việc công ty Mười đòi công ty Organic Food bồi thường thiệt hại ?
Trả lời: Việc cách chức Linh là không đúng cũng như chưa có giá trị về mặt pháp lý. Thứ nhất, căn cứ vào điểm d khoản 2 điều 47 luật doanh nghiệp, việc cách chức giám đốc phải do hội đồng thành viên của công ty Organic Food quyết định.Thứ hai, quyết định của hội đồng thành viên được thông qua khi có số phiều đại diện ít nhất 65% hay tỉ lệ khác cao hơn do điều lệ quy định so với tổng số vốn góp của các thành viên dự hợp chấp nhuận. Như vậy, việc Sỹ lợi dụng nắm giữ 50% số vốn góp để cách chức Linh là điều chưa thể xảy ra.
Hợp đồng kí kết giữa Linh và cty Mười chưa được hội đồng thành viên của cty Organic Food quyết định thông qua. Mà Linh đã cố ý không giao con dấu của cty Organic Food cho người đại diện pháp luật mới là bà Hương. Cho nên cty Mười đã lầm tưởng Linh là người đại diện theo pháp luật của cty Organic Food.Do hợp đồng bị vô hiệu, Linh có trách nhiệm hoàn trả số tiền 300 triệu đồng cho cty Mười, đồng thời bồi thường các thiệt hại phát sinh do lỗi của mình gây ra cho cty Mười.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

10 thoughts on “ai đúng – ai sai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *