Site Overlay

Máy đóng đai sử dụng Pin ZD Pack Z322-16 – Công ty TNHH ECO3D– Ứng dụng

Dùng Trong Các Nhà Máy, Công Ty, Xí Nghiệp Sản Xuất Có Khối Lượng Đóng Gói Hàng Hóa Cao

Dùng Để Đóng Các Loại Thùng Gỗ, Thùng Carton, Balles, Kiện Hàng

– Ưu điểm sản phẩm

Máy Cầm Tay, Gọn Nhẹ

Có Thể Dùng Để Đóng Những Kiện Hàng Có Kích Thước Lớn

Mỗi Bộ Có Hai Pin Và Một Bộ Sạc

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *