Site Overlay

Chơi Lớn Huệ Như Sẽ Đưa Thể Cá Tra Ra Trước Vành Móng Ngựa

18 thoughts on “Chơi Lớn Huệ Như Sẽ Đưa Thể Cá Tra Ra Trước Vành Móng Ngựa

  1. Rất ngưỡng mộ việc làm của Huệ Như,chúc chi luôn bình an và thành công khiếu kiện bộ giao thông bóc lột dân đen .

  2. Chơi tới Bến đi chị ơi, cho Dân đỡ khổ, bắt bọn BOT Bẩn bựa trả lại tiền cho người Dân.Lấy Tiền đó làm Từ Thiện

  3. Cháu Thể cá Trê phải mang ra Xử Bắn. Vụ đường sắt Hà Đông Cát Linh. Và tịch thu Tài Sản làm gương

  4. hue nhu ko biet roi . chi1/3 muc an la ha van nam duoc giam an ma co the duoc dac xa tha tu roi hue nhu a ! co len hue nhu nhe , con may thang nua la ha van nam co the duoc giam an roi day !

  5. như em hà văn Nam có tội gì đâu chứng giam ở trại trái phép không có cải tạo tốt gì cả họ có tội gì chúng ngồi lên luật pháp hiến pháp đừng để đồng bào tao phấn nô nổi dậy

  6. đấu tranh phải có mất mát thiệt thòi. lịch sử sẽ nhắc mãi tới tên hvn. người anh hùng dân tộc. cô lên huệ như. khi đất nước thay đổi. thằng lợi này là của các em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *