Site Overlay

Geeklink Thinker GT-1, Trung Tâm Điều Khiển Nhà Thông Minh – ODI.VNGeeklink Thinker GT-1 là đầu não của ngôi nhà thông minh, là nơi kết nối các thiết bị điện khác trong nhà vào cùng một hệ thống hoàn chỉnh cho phép bạn điều khiển, quản lý ngôi nhà qua smartphone tại bất cứ nơi đâu có internet.
– Thiết bị này cũng cho phép bạn phối ghép hoạt động của nhiều thiết bị khác nhau tạo thành các ngữ cảnh thông minh.
– Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm để đo thông số môi trường phòng,
– Học lệnh các cảm biến an ninh không dây giúp cho cuộc sống được an toàn, yên tâm hơn.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://kvsulur.org/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *