Site Overlay

Album hát chèo Thu Phương | Tuyển tập những bài hát chèo hay nhất của Thu PhươngAlbum hát chèo Thu Phương

01. 00:00:30 – Tìm lại chốn quê (Luyện năm cung) | Soạn lời: Quốc Đương | Thu Phương
02. 00:05:20 – Đường trường trong rừng (Lời cổ) | Thu Phương
03. 00:12:23 – Trích Lưu Bình Dương Lễ (Quân tử vu dịch) | Thu Phương & Xakura
04. 00:17:50 – Cảm xúc mùa xuân (Quạt màn) | Soạn lời: Ngụy Văn Hải
05. 00:22:38 – Tò vò (Lời cổ) | Thu Phương
06. 00:28:36 – Xẩm nhị tình (Lời cổ) | Thu Phương
07. 00:33:10 – Một thoáng quê hương (Hà vi) | Soạn lời: Văn Bằng | Thu Phương
08. 00:39:07 – Trích Quan Âm Thị Kính (Sử bằng) | Thu Phương
09. 00:43:48 – Trích Lưu Bình Dương Lễ (Ngâm bốn mùa, Luyện năm cung) | Thu Phương
10. 00:49:40 – Khúc hát tình yêu (Đường trường bắn thước) | Soạn lời: Dương Đức Nghiêm | Thu Phương & Xakura
11. 00:55:35 – Đường trường tải lương (Lời cổ) | Thu Phương
12. 01:02:12 – Lới lơ (Lời cổ) | Thu Phương
13. 01:05:45 – Đào lý một cành (Lời cổ) | Thu Phương
14. 01:10:30 – Lời ru của mẹ (Tò vò) | Soạn lời: Ngọc Cẩn | Thu Phương
15. 01:15:50 – Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa (Hát văn) | Thơ: Nguyễn Duy

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Link đăng ký kênh Youtube:

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Facebook:

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
#Chèo #Cheo #ChèoCổ #CheoCo #HátChèo #HatCheo #ChèoTháiBình #CheoThaiBinh #ChèoKhuốc #Karaoke #Online #Xakura

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

1 thought on “Album hát chèo Thu Phương | Tuyển tập những bài hát chèo hay nhất của Thu Phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *