Site Overlay

STV – Ngày 5/10, tại Đại Ngãi mực nước lớn nhất xuất hiện lúc 7 giờ và 20 giờ 30STV – Tại Đại Ngãi ngày 05/10/2019, con nước lớn xuất hiện lúc 07 giờ và lúc 20 giờ 30, ở mức 1.22m và 1.08m; con nước ròng xuất hiện lúc 02 giờ và lúc 15 giờ 30, ở mức 0.07m và – 0.93m.
Tại Trần Đề ngày 05/10/2019, con nước lớn xuất hiện lúc 06 giờ 30 và lúc 20 giờ 00, ở mức 1.45m và 1.32m; con nước ròng xuất hiện lúc 01 giờ 00 và lúc 14 giờ 30, ở mức 0.03m vả -1.28m.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sóc Trăng.
Cám ơn các bạn đã xem.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *