Site Overlay

Lao Language book 1 page 54Lao Language book 1 page 54

Lao Language
Execute producer: CH, GNBMH
Kịch
Lá khôn
Dramatic play

Vẽ khắc
Tệm Khoắch
Draw engraving

Tuồng
Lâm luộng i kê
Play

Song ca – Đồng ca
Phêng khù, phêng luôm
Duet – Chorus

Tranh cổ động
Hụp tệm, khô xá na
Cheerleading paintings

Xiếc
Cái nhá xin
Circus

Chụp ảnh
Thài hụp
Take picture

Bài thơ
Bốt ca vi
Poem

Nhà thơ
Nắc ca vi
Poet

Nhà văn
Nắc pá phăn
Writer

Hoạ sĩ
Nắc tẹm
Painter

Văn nghệ sĩ
Nắc xí lá pá
Artist

Đạo diễn
Phù chất xạc
Directors

Bóng chuyền
Ban xồng
Volleybal

Đua thuyền
Xuồng hưa
Racing boat

Trọng tài
Kăm ma can
Arbitratior

Biểu diễn
Xá đeng
Perform

Phòng triển lãm
Hồ vang xá đeng
Gallery

Sâu sắc
Lợc xọng
Deep

Du dương
Ồn xon xấ on
Tunable

Trong trẻo
Fòng xảy
clear

Hấp dẫn
Chắp chay, Chụp chạo
Attractive
++++
Book: “Hội Thoại Việt Lào”
Author: Kim Nhị, Trần Ngọc Dũng
Đà Nẳng Nov 2, 1993
Page 54

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *