Site Overlay

Karaoke Hát Chèo Dâng Phật _ Địa Tạng Vương Bồ Tát _ SL ; NSND Lương DuyênKaraoke hát chèo ; Địa tạng vương bồ tát .
Soạn lời ; NSND Lương Duyên .
Theo làn điệu ; Đường trường bắn thước .
Karaoke ; Hải Lê Văn .
Chúc mọi người ca hát vui vẻ ! Nhớ bấm đăng ký để luôn cập nhật video sớm nhất nhé mọi người !!! Cảm ơn mọi người nhiều !!!
Lời bài hát ;
Ôi tiếng gọi thiêng liêng
Địa tạng vương bồ tát
Lời phát nguyện của ngài
lưu truyền vạn kiếp ,
Chưa cứu hết tội khổ
chúng sinh ,
thì chưa thành chánh giác
ngài là cha, là mẹ
cõi âm dương …
Vốn sẵn có tâm từ ì bi i
i i i í ì ì i …
Những kiếp lâu sa i
ngài là người
thương cha kính mẹ ì
ì i i i ới i i …
Dòng dõi vương i gia i
nhưng xót xa i
cho i đời ì
không nói lên lời ,
tâm i thành ,
cầu đức phật chứng minh
cầu làm ì sao i
cứu được mẹ
con sẽ phát nguyện
rộng lớn như thế i này ì
ì i i i í i i …
Con nguyện từ nay i
nhẫn đến ngày ì
vị lai mãi mãi ì
ì i i i ới i i …
Ở bất cứ nơi nào
mà các hàng chúng sanh
bị tội khổ
nơi địa ngục
cùng ba ác đạo
con nguyện cứu vớt
chúng đó ra ,
những kẻ ấy
thành phật cả rồi
con i mới chứng quả bồ đề ì
ì i i i í i i …
Đại bi đại nguyện
đại thánh đại từ
bổn tôn địa tạng bồ tát ì
ì i i i ới i i …
Giáo chủ cõi vô minh i
thương chúng sinh i
cõi ta bà
năm tháng xoay vần
xoay vần cầm tích trượng
trên tay ,
Từ quỷ vương i
đến vua diêm la đều sợ
nguyện lực của i ì ngài ì
ì i i i í i i …
Học theo hạnh của ngài ì
chúng í con xin i nguyện ì
ì i i i ới i i …
Dưỡng tính tu i tâm i
sống yêu thương i
kết ì đoàn,
nhân quả công bằng ì
tinh tấn tu hành ,
rửa sạch tâm tư
con i niệm nam i mô
địa tạng vương bồ tát í
chứng tâm í thành ì
ì i i i í i i …
Đức phật dạy dăn i
nên làm lành tránh í ác ì
ì i i i ới i i …
Ngũ giới í tam i quy
luôn khắc ghi trong ì lòng
tự cứu lấy mình
cứu lấy mình
mà xám hối sửa sai
nguyện cầu i cho i
tất cả chúng sinh
cõi âm dương
ai ai đạo quả
cũng viên i ì thành ì
ì i i i í i i …

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

1 thought on “Karaoke Hát Chèo Dâng Phật _ Địa Tạng Vương Bồ Tát _ SL ; NSND Lương Duyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *